dimanche 8 mars 2009

کمپین یک ملیون امضا در تظاهرات روز زن در پاریس

در پاریس هر ساله، چند ماه قبل از فرا رسیدن روز جهانی زن، کمیتهٔ وسیعی از انجمنهای فعال زنان و احزاب سیاسی برای برنامه ریزی حرکت هماهنگ روز ۸ مارس ایجاد میشود. امسال شاخهٔ پاریس کمپین ۱میلیون امضا برای برابری با کمک لیگ زنان ایرانی‌ به جلسات این کمیته راه پیدا کرد. تصمیم به انجام تظاهراتی در روز ۷مارس (برابر با ۱۷اسفند ۱۳۸۷) گرفته شد.

این تظاهرات با شرکت گروهای فعال زنان و احزاب سیاسی فرانسه و گروهای فمینیستی بین ا‌لمللی حرکت خود را از میدان بورس پاریس آغاز کرد. شاخهٔ کمپین یک میلیون امضا در پاریس هم با هدف شناسادن این حرکت برابری خواه در ایران، در این تظاهرات شرکت نموده و خواست تا تریبونی باشد برای صدای زنان و مبارزین حقوق زن در ایران. تظاهرکنندگان از بولوارهای بزرگ پاریس (گراند بلوار) عبور کرده تا یک روز قبل از ۸ مارس دیگر بار این مهم را یادآور شوند که نبرد و مبارزه برای احقاق حقوق زنان تنها به یک روز در سال محدود نمی‌شود و هر روز و در هر مکان باید بر آن تاکید و در راه آن مبارزه کرد.

اعضای شاخه کمپین با یک پرفرمانس در این تظاهرات شرکت کردند. این پرفرمانس با دو شعار اصلی، در ایران، ۱ زن = ۱/۲ مرد، و تغییر برای برابری، لوگو‌های کمپین، تصاویر جمع آوری امضا در ایران و خشونت نیروهای پلیسی‌ در میدان هفت تیر و سرودهای کمپین یک ملیون امضا، مورد توجه خاص شرکت کنندگان و عابرین قرار گرفت. همچنین طومار برای آزادی فوری عالیه اقدام دوست توسط اعضای کمپیندر اختیارعلاقه مندان جهت امضا قرار گرفت.

تظاهرات در مقابل کلیسای سنت اگوستین به پایان رسید و گروهای شرکت کننده هر کدام بیانیهٔ پایانی خود را در تریبونی آزاد خواندند. معرفی کمپین برای برابری توسط خانم شهلا شفیق که از مبارزان حقوق زنان و یاری کنندگان این کمپین می‌باشد انجام پذیرفت. وی از شرکت کنندگان خواست تا نگاهی ویژه‌ به وضعیت زنان در ایران داشته و آنان را در دستیابی به اهدافشان حمایت و یاری کنند.


3 commentaires:

 1. Dame hamegi garm
  Khaste nabashid vaghean
  daste hamatuno mibusam

  sharmande nabudam:(

  heiff vaghean


  Ghazal.H

  RépondreSupprimer
 2. منم با غزل همصدا میشم و میگم دم همگیتون گرم.
  منم خجلم که نبودم، و دست همگی تونو می بوسم.
  منم میگم حیف، خیلی حیف که شما این همه زحمت کشیدین و حرکت به این قشنگی رو تدارک دیدین، ولی خیلیا بیخبر موندن. اگه یک کم روی خبررسونی کار کرده بودین، تعداد زیادی از ایرونیای علاقمند به شما میپیوستن.
  با این همه بازم دمتون خیلی گرم!
  بهمن امینی

  RépondreSupprimer
 3. Bonjour,
  Je voudrais relayer cette campagne sur mon bog. puis-je emprunter 2 photos ? Merci

  RépondreSupprimer